Вітаю Вас, Гість

 

Виховна мета
навчально-виховного комплексу:

 • впроваджувати у виховну роботу питання соціалізації дітей та учнівської молоді в суспільстві, надавати пріорітети патріотичному вихованню;
 • Виховувати громадянина, патріота, духовно і морально зрілу особистість, розвивати потреби у здоровому способі життя, повагу до загальнолюдських норм моралі.

 

Напрямки виховної роботи

 • Виховання патріота,громадянина України,розвиток національної свідомості;
 • Компетентісний підхід до соціальної адаптації в суспільстві;
 • Творчий розвиток особистості;
 • Формуваання активної життєвої позиції;
 • Охорона дитинства, розвиток правосвідомості;
 • Виховання потреби у здоровому способі життя;
 • Моральний, художньо-естетичний розвиток особистості;
 • Робота шкільного парламенту. Самоврядування, як виховання свідомого ставлення до життя;
 • Зайнятість вихованців (організація дозвілля, гурткова робота);
 • Обмін думками, досвідом між педагогами, втілення інноваційних методик виховання;
 • Професійний ріст педагога сучасності.
 
 
Система виховної роботи