Вітаю Вас, Гість

           

            В закладі відновлено діяльність науково-методичної ради. Очолює НМР Смикало Л. В., заступник директора з навчальної роботи, учитель-методист. Визначено та затверджено склад НМР, призначено керівників методичних об'єднань, творчої групи, експериментальної групи.

Склад НМР:   Смикало Л. В. - голова;

                          Височина Н. Г. - секретар; учитель початкових класів; учитель-методист;

                          Височин О. А. - керівник МО вчителів початкової школи;

                           Константинова Л. М. - практичний психолог;

                           Мунтян С. В. - керівник МО вчителів природничо-математичних дисциплін;

                           Смирнова О. Л. - керівник МО вихователів;

                           Черник Т. В. - керівник експериментальної групи;

                           Чіпчева Л. Г - керівник МО класних керівників;

                           Шпальченко Р. Г. - керівник МО вчителів гуманітарних дисциплін.

 

Презентація роботи методичних об'єднань

 

Очолює методичне об'єднання вчитель біології та екології 
Мунтян Світлана Володимирівна, учитель I категорії.

Щороку методичне об'єднання працює за планом, погодженим з  НМР та затвердженим директором закладу. Відповідно до плану проведяться 4 засідання МО, на яких обговорюються питання щодо змін в навчальних програмах, нормативно-правового забезпечення, впровадження інноваційних та інтерактивних технологій в роботу вчителів-предметників, підготовки учнів до ДПА та ЗНО, участі в предметних олімпіадах та конкурсах, аналіз контрольних зрізів знань з навчальних предметів та моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Протягом навчального року проведиться предметна декада, результати якої презентуються на засіданнях МО.

                              

 

Очолює методичне об'єднання вчитель зарубіжної літератури
Шпальченко Римма Геліївна, учитель вищої категорії, методист.

До складу МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін входять вчителі-предметники, котрі викладають українську мову та літературу, зарубіжну літературу, іноземну мову, історію та правознавство, предмети художньо-естетичного циклу. Методичне об'єднання має план роботи, згідно з яким проводяться засідання, на яких розглядаються питання стосовно викладання навчальних предметів. Також аналізуються результати контрольних робіт, визначаються проблеми, над якими необхідно працювати, проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів.

 

 

Очолює методичне об'єднання вихователь дошкільного відділення
Анастасьєва Тетяна Сергіївна, вихователь вищої категорії.

Методичне об'єднання  працює за планом, погодженим з  НМР та затвердженим директором закладу. Мета роботи МО вихователів дошкільного відділення – забезпечення якості освіти, ефективності інновацій колективним пошуком та перевіркою, відпрацюванням та впровадженням кращих традиційних та нових зразків педагогічної діяльності, взаємним педагогічним спілкуванням, обміном досвіду; вироблення єдиних підходів, критеріїв, норм та вимог до оцінки результатів освітньої діяльності  дітей та педагогів.

 

Очолює методичне об'єднання класних керівників учитель географії Чіпчева Лілія Геліївна, спеціаліст вищої категорії.

МО класних керівників - це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну роботу класних керівників.Методичне об'єднання виявляє творчий потенціал класного керівника, вихователя, задовільняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів. Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадської позиції.

 

Очолює методичне об'єднання вчителів початкової школи Височин Олександр Анатолійович, спеціаліст вищої категорії.

До складу методичного об’єднання вчителів початкових класів входять 7 педагогів та вчитель-логопед.

Мета роботи  - підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом удосконалення професійної майстерності.

 Методичне об’єднання працює під таким девізом:

Учитись важко, а учить ще важче,

Але не мусиш зупинятись ти.

Як учням віддаєш усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.